Rävjakt (RPO)

Det var ett tag sedan klubben arrangerade en rävjakt senast. Kanske dags att ta tag i det och hitta på något kul? Historiskt sett har klubben enkom varit engagerad i rävjakt på 27MHz, det torde finnas en hel del utrustning kvar hos forna medlemmar som man skulle kunna damma av?