contests

För närvarande är det SM7SJR, SA7AKE och SA7CJO som kör en och annan contest för klubben.