Om klubben

Radioklubben T-Nabb , SK7DI

Klubben bildades 1977. Och är hemmahörande i Mönsterås kommun, i Kalmar län. För närvarande är klubb aktiviteten låg men en del medlemmar är aktiva, framförallt då radioamatörerna. På 27MHz sidan är aktiviteten för närvarande mycket låg, men under det glada 80-tales dagar var aktiviteten desto större.

Radiopejlorientering ”rävjakt”

Under 80-talet var den största aktiviteten definitivt så kallade rävjakter, det vill säga radio pejl orienteringar. Nämnas bör att när klubben var som störst hade vi över 240 medlemmar.

Medlemmarnas främsta intressen har varit radio och en del har befattat sig med mer eller mindre avancerade elektronik experiment under åren.

Min förhoppning är att få fram mer alster från alla Er som varit med under alla år. En del av eldsjälarna är förstås så kallade silent keys, det vill säga avlidna, medan andra flyttat från orten. Men de som flyttat kan ändå nå oss via ”nätet”, numera behövs inte ”skippel” för det *skratt*.